آموزش عملیات نجات هواپیما فرودگاه مهرآباد تهران 1395

آموزش عملیات نجات هواپیما فرودگاه مهرآباد تهران 1395

سمینار آموزشی یک روزه در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سال 1395

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *